කොළඹ ආනන්ද විද්යාලයේ 1975 – 1980 ආදි සිසුන් ගෙන් කතරගම ගෝතමීගම විදුහලට පිළිසරනක්

13 Oct

අඩු ආදායම් ලාභි දෙමාපියන්ගේ දරුවන් ඉගෙන ගන්නා මෙම පාසල මේ ගමේ වෙසෙන සිංහල දෙමල මුස්ලිම් යන සියලු දරුවනට ශිල්පය බෙදා දෙන ස්ථානය වන අතර දැනට වසර පහකට පමන හමාගිය දැඩි සුලගක් නිසා මෙම පාසලේ ක්‍රීඩාගාරයේ වහල කැඩී ගියේය. විදුහල්පතිවරයා බලධාරින්ට සහ දානපතියන් කීප දෙනෙකුට දැන්වුවද ඒවා වලින් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුන බව ඔහු කියයි.

ආදි ආනන්දියන් විසින් වහලය සාදා දිමට අමතරව මෙම පාසලට ලීටර් 2000 ක ජල ටැංකියක් ලබාදි ජල නල පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කර  දි ඇත.ඊට අමතරව ගුරු මණ්ඩලයට අඩු පාඩුවක්ව පැවති යාබද වැසිකිලියක් තනා දී ඇත.

පාසලේ සියලුම සිසුන් සදහා පොත් පත් සහ පාසල් උපකරන ලබා දී ඇති අතර මෙම පාසල සදහා වසර 3ක් ආධාර උපකාර ලබා දීමට මෙම ආදි ආනන්දියන් බලාපොරොත්තුවන අතර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ආනන්ද විද්යාලයට ඇතුල්විමට ශිෂ්‍යෙයකු වරම් ලැබුවහොත් ඔහුට උසස් පෙල දක්වා ඉගෙන ගැනීමට සියලු ආධාර සැපයීමටද මෙම ආදි ආනන්දියන් බලාපොරොත්තුවේ.

පින්තුර වලින් පෙනෙන්නේ වහල කැඩී ගිය ක්‍රීඩාගාරයත් ක්‍රීඩාගාරය අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසු දැන් පෙනෙන ආකාරයත්ය. වැඩසිටිකන්ද සහ කිරිවෙහෙරේ කොත් කැරැල්ල පසුබිමින් පෙනේ.

(පින්තූර – ඇම්.නෙල්සන් පියරත්න කතරගම සමුහ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: