නිතිය අතට ගත් චිිවරධාරින් අට නමක්

18 Sep

පාණදුර සමූහ වාර්තාකරු කපිල සෝමරත්න
නිතිය අතට ගත් චිිවරධාරින් අට නමක් සහ කාන්තාවන් 40 දෙනෙකු වාද්දුව තගරයේ ගාලුපාර අද්ුදර පිහිිටි ඉඩමකට බලයෙන් ඇතුලුවි එහි තැනු වෙිදිකාවක් මතට වි රැස්විමක් පවත්වා සත්‍යගුහයක් 18-09-2011 අද පැවැත්වුහ මෙම සත්‍යගුහයට වාද්දුවෙි ඡනතාවගෙන් කිසිම සහයෝගයක් නොලැබුනි දහමි පාසැල් දරදැරියෝද උද්ඝෝෂණය වර්ඡනය කලහ එම ඉඩමෙි අරක්කු තැබැරැමක් විවිෘත කිරිමට විරෝධය පාමිින් අද මෙම උද්ඝෝෂනය පැවැත්විය එම ඉඩමෙි අරක්කු තැබැරැමක් නොතිබින
ඉඩමිි් හිමියා වු ඩබලිවි ඡයවිර මහතා නිතිිඥ වරයෙකු සමග වාද්දුව පොලිසියට පැමිණ පැමිනිලිකර සිටියේ් පානදුර දකුනු සාසනාරක්ෂක බල මංඩලයේ ලේඛකාධිකාරි වාද්දුවෙි ධමිමවංශ හිමියන් ඇතුලු කාන්තාවන් පිරිසක් අයුතු ඡනරාශීයක සාමාඡිකයින්වි වාද්දුව නගරයේ පිහිටි තමාගේ පුද්ගලික ඉඩමට බලයෙන් ඇතුලුවි වෙිිදිකාවක් ඉදිකර තැබැරැමක් පිහිිටු විමට එරෙහිව උද්ඝෝෂනයක් කරන බවය
මෙම පැමිනිල්ල ගැන වාද්දුව පොලිසිය නිහඩවිම ගැන අධිකරනයට හෙට පැමිනිලි කරන බව ඡයවීර මහතා පැවසීය
තැබැරුමක් විවෘත කරනවාට විරැද්ධව වාද්දුව පුදේශයේ දහමි පාසැල් වසා දැමිම ගැන වාද්දුවෙි බෙෘද්ධ ඡනතාව දැනටමත් ධමිමවංශ හිිමියන්ට විරෝධය පුකාශකර ඇත කිසිම අලුත් තැබැරුමක් මෙි වනතුරු වාද්දුව නගරයේ ප්ිහිටුවා නැත වාද්දුව නගරයේ අරක්කුු තැබැරුමක් විවෘතකරනවාට විරෑද්ධවන්නේ හොර අරක්කු කාරයින්ගෙ තැරැවිකරුවන් සහ පන්සල් වටෙි නිවෙස්වල කාන්තාවන් බව අරක්කු බොන්නෝ පැවසුහ දැනට වාද්දුව පොලිස් වසමෙි අරක්කු තැබැරැම්ි 3ක් සහ ආපනශාලා සහ සංචාරක හේාටල්වල රටබිම හල් 14ක් තිිබෙන බවත් ඒවා වසාදමන ලෙසට බල කරන ගිහිපැවිද්දන් වාද්දුවෙි නැතැයි උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසිය

Advertisements

One Response to “නිතිය අතට ගත් චිිවරධාරින් අට නමක්”

  1. arunishapiro September 18, 2011 at 7:54 pm #

    කපිල සෝමරත්න වාර්තාකරුවාට ජයවේවා!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: