අසදෘස මහා දාන පුජාව මෙම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා

29 Aug

This slideshow requires JavaScript.

ගම්පහ සුමග පදනම මගින් 6වෙනි වරටත් පවත්වන ලද(27, 28) යන දිනවල කිරිවෙහෙර අභියසදි අතිපූජ්‍ය කිරිවෙහෙර රාජ මහා විහාරාධිපති හා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයේ කුලපති අලුතවැව සෝරත නාහිමියන්ගේ අනුශාසනයෙන් පවත්වන ලදී.

මෙම ආගමික වැඩ සටහනේදි භික්ෂූන් වහන්සේලා 250 කට සංඝගත දක්ෂිනාවක් පිරිනැමුන අතර දිවයිනේ තෝරාගත් අඩු පහසුකම් ඇති විහාරස්ථාන 49 කට ආවාස පරිස්කාර පූජාවක් කරන ලදි.මෙම පූජාවට රුපියල් 40,000 ක පමන වටිනාකමින් ඇද පුටු මේස යනාදී ගෘහ උපකරණ අයත් විය.

පින්තූරයෙන් පෙනෙන්නේ පන්සල් වලට පුජා කිරීමට තබා ඇති ආවාස පරිස්කාර පූජා භාණ්ඩයි.

(පින්තූරය – ඇම්.නෙල්සන් පියරත්න කතරගම සමූහ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: