වතුර නැතිව අලි මැරිලා

23 Aug

චන්දන ලියන ආරච්චි දිගාමඩුල්ල සමුහ

නැගෙනහිර පළාත් පශු වෛද්‍ය ඒකකයේ මුදිත දේවසුරෙන්ද්රන මහතා ඇතුලු පිරිස විසින් මියගිය අලියා කපා පරික්ෂාවට ලක්කරන අයුර

නැගෙනහිර වියලි කළාපය තුල මේ දිවල පවතින දැඩි උෂ්නත්වය හේතු කොට වන සතුන් හට පානිය ජල හිගයක් පවතින බැවින් වන ජිවින් හට විවිද වු රොගි තත්ත්වයන් ඇති වි ඇත මෙම හෙතුවෙන් අම්පාර බුද්ධංගල අභය භුමියේ (22)අලි පැටියෙකු මියගොස් ඇත .
මිය ගොස් ඇති මෙම අලි පැටියා හට වයස අවුරැදු පහක් පමන වන අතර උසින් අඩි හතහාමරක් පමණ වේ.නැගෙනහිර වන ජිවි පශු වෛද්ය් එකකයේ වෛද්ය් ප්රතමුදිත දේව සුරේන්ද්රප මහතා දිනමිණට කියා සිටියේ මේ දිනවල වනය තුල ජලය හිග බැවින් දිය කඩිති වල ජලය මඩ වි අපිරිසිදු වි ඇති බැවින් එම ජලයේ බැක්ටෙරියා ඇති වම තුලින් ජලයේ විෂකාරක තත්ත්වයක් ඇති විමෙන් මෙවැනි මිය යැම් සිදුවන බවය.ඒ අණුව මෙම අලි පැටවාද මිය ගොස් ඇති බවට සැක කෙරෙන බවත් වැඩි දුර පරික්ෂන සදහා ක්රිලයා කරන බව ද ඒ මහතා පැවසිය.පසු ගිය වසරේ පැවති නියන් ස්භාවය තුල අලින් තුන්දෙනකු මේ අයුරින් ජලයේ බැක්ටෙරියා ඇති වි මිය ගොස් ඇත.
මෙම අලියා මිය යැම පිළිබදව පරික්ෂා කිරිම සදහා නැගෙනහිර පළාත් පශු වෛද්යව එකකයේ ප්ර මුදිත දෙවසුරෙන්ද්රි මහතා සද්රළන් හෙමන්ත උපුල් ප්රි්යන්ග එම් .කරැනාරත්න අම්පාර පොලිසියේ උ;පො; ප;ගුණරත්න උ;පො; ප;ශාන්ත පො;සැ;43121 වසන්ත කුමාර 59161එම් .පාලිත පො;කො;සුභසිංහ. පො;කො ත

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: